tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Out of gas.
Shit.
What?
We're tankrupt.
Shit. How far to the nearest gas station?
viết bởi johnny earl dawkins, jr. 19 Tháng hai, 2010