tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
What a black person says when they are trying to say Thanksgiving
Yo' Shaniqua, what chu doin' fur Tanksgibbum?
viết bởi Kevin Reynolds aka. stankypoo 24 Tháng hai, 2003