Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A toothache
owwwww, i have a tanng in my back molars. owwwwwww!!!!
viết bởi debkat 27 Tháng tám, 2003
2 2