tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The gossamer like stain on fabrics left behind by dry semen.
I'm going to have to dryclean these pants to get rid of those tannie stains.
viết bởi HarveyJ 06 Tháng chín, 2008