tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Those things by the things.
Sometimes I want to rub my tappiums.
viết bởi Anonymous 17 Tháng chín, 2003
 
2.
The things
I banged the fuck out of Anthony's tappiums.
viết bởi Tappium Twooblets 10 Tháng chín, 2003