tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to cheat on a beautiful woman with an ugly one

to be unfaithful
Poor Lauren, she got tarplied by her boyfriend.
viết bởi Widow 14 Tháng tám, 2012