Top Definition
noun
1. A penis that looks like a potato

2. A person that has a penis that looks like a potato

3. A human shrek

4. A fat guy that thinks he's "toning up"

5. A fat retard that is constantly "hazed"

6. Any member of the Stahl species
Jake:Have you seen that Stahl's penis?
Joe: I heard it looks like a potato
Jake: And his fat ass thinks he's toning up
Joe: What a retard
Jake What a taterdick
viết bởi taterdick 02 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×