Top Definition
First used by russel howard in mock the week.

A womans or very fat mans titties.

Tatty Bojangles Aka Babylons Aka Breasts.
Whip your Tatty Bojangles out you whore !

Daym da's some big Tatty Bojangles Dawg !
viết bởi fatcunt 09 Tháng bảy, 2009
Breasts, Boobs, Melons, Tits, Milk factories, Wongles, cushions, bongo's, coconuts, mammary glands, Jugs, Cans, Funbags, Rack.

Massive tits.
Jack: So what did you do last night Henry?

Henry: I Chubbed me some Tattybojangles, man.

Example 2:
Henry: Check out the tattybojangles boyo.

Jack: Man dey is huuuuuge. sweeeeeet.
viết bởi Henry leonard. 17 Tháng bảy, 2009
babylons, boobs breasts.. made famous on mock the week.
woman: whats your fave part of me?
guy: TATTYBOJANGLES!
viết bởi yeahyou! 01 Tháng tám, 2009
A euphemism for boob. First used by Russel Howard on the UK television show, Mock the Week.
"That girl has some lovely tatty bojangles."

"I would like to feel your tatty bojangles."
viết bởi Esinsiefil 20 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×