tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A mod for the original Quake. Arguably the best FPS mod ever.
"Team Fortress is better than Counter Strike. No, I'm serious."
viết bởi Tyler 27 Tháng bảy, 2004