tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A person who is afraid of Technomusic, goes into a trance when hearing such musics.
Joe had Technophobia, after he hears techno music, he goes into a trance and dies from a heart attack.
viết bởi Hwang 20 Tháng mười, 2003