tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Marijuana code word. Nuget=Nugget
Yo, you talked to Ted lately?
viết bởi wordsmith 17 Tháng mười hai, 2004