tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Name of a cool english gamer, who owns everyone.
Omg man, you have just been Teh Haxzorz'ed!
viết bởi Haxed 02 Tháng hai, 2008

Words related to Teh Haxzorz

hax haxzorz owned teh