tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A person who eminates smexiness(higher class then sexiness).
OMFG! Johnny Depp is Teh Smex! He aged well.
viết bởi Yousei 04 Tháng tư, 2005