tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A random chick that will be ourgoing and you will remeber forever
Brian-Hey she is soo random!
Susie-Yep she's Tehhgann
viết bởi Teganreinbow 21 Tháng năm, 2011