tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A bitch that has anger management issues
Shes such a fucking Tejnoor
viết bởi Sardaar101 24 Tháng tám, 2011