tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The sacred act of receiving a blowjob while Tebowing.
Man, only the christian girls give Tejobs.
viết bởi reyfer 08 Tháng một, 2012