tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:
 
1.
Tejpal is short for, Pimpin Since Been Pimpin Since Been Pimpin Since Been Pimpin.
Dude, Homeboy is like Tejpal
viết bởi THE Guy On The Couch 16 Tháng mười, 2006
79 34
 
2.
Something awesome or great.
That guy is so tejpal.
viết bởi Tejpal singh is awesome 07 Tháng hai, 2011
25 3