tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Tejpal is short for, Pimpin Since Been Pimpin Since Been Pimpin Since Been Pimpin.
Dude, Homeboy is like Tejpal
viết bởi THE Guy On The Couch 16 Tháng mười, 2006
 
2.
Something awesome or great.
That guy is so tejpal.
viết bởi Tejpal singh is awesome 07 Tháng hai, 2011