tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Simply an idiot.
OMFG! look at that tejshri, he just never can pass his classes.
viết bởi observationtoyou203 19 Tháng năm, 2009

Words related to Tejshri

idiot insult random stupid