tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who has the skills to pay the bills
Football- He is a TEKKERSAURUSREX
viết bởi Dackes 13 Tháng tư, 2012