tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Hispanic edition of virtually any item available.
Jeff: Do you have Call Of Duty?
Jose: Nah, well, just the Telemundo Edition.
Jeff: Oh
viết bởi EmersonH 29 Tháng chín, 2009