tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A flavour of yoghurt.
Person A: Hey! What kinda yoghurt do you want?
Person B: Get me some teona!
viết bởi Krystallymo 21 Tháng hai, 2007