tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
mod and sass to the max. of polynesian decent. Also jewish with an extreme love for Hannakah/s.
hi tepha', 'Oh hi! im a poly jew!
viết bởi cindy-lou 25 Tháng năm, 2010