tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
It is a substitute for haha
jon:your mum is hot

Darren:Ter Her
viết bởi Darren c-bell 03 Tháng chín, 2010