Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A very sexual person. A sult. A hooker. A dildo rider.
" That girl looks like a Teriala".
viết bởi Mandy. 14 Tháng sáu, 2007
34 26

Words related to Teriala:

and hooker. bitch mutt slut whore