tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A very sexual person. A sult. A hooker. A dildo rider.
" That girl looks like a Teriala".
viết bởi Mandy. 14 Tháng sáu, 2007

Words related to Teriala

and hooker. bitch mutt slut whore