tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A highly durable upholstered stacking chair.
This Teriana is awesome!
viết bởi Tyris Flare 28 Tháng bảy, 2011