Top Definition
1. Words used to describe something completely and awesomely Japanese.
2. a male with large, adorable, sexy, squishy cheeks.
3. Mind blowing sexiness
1. Dude, that earthquake was totally Teru Ukita.

2. OMG! You're such a Teru Ukita!!

3. Your face is Teru Ukita.
#sexy #cheeks #japanese #teru #ukita
viết bởi sexyguysinbowtiesXD 18 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×