Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
A mixed drink consisting of a glass of lingonberry juice and lime Flieschmanns
Bro, I just had two Texas Lovetaps and I need to take a monster piss.
viết bởi WinampLlama 12 Tháng tám, 2009
3 0

Words related to Texas Lovetap:

flieschmann flieschmanns lime love lovetap tap texas