Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A term used by home grown Texans
"Shit I aint goin' nowhere, im Texas Made"
viết bởi T 512 X 16 Tháng ba, 2008
39 7

Words related to Texas Made:

lone star state tejanos texans texas tx