tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you put hot sauce on your cock and have sex.
Yo, I gave that bitch a texas muff burn. She was screamin'....it hurt me too!
viết bởi Computer Paper 07 Tháng bảy, 2005