tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
n: A mothafucka with a big ass head dat look like da guy on da hotsauce bottle
Camron Stine has a 2 inch dick, and he is Texas Pete
viết bởi DRRRRRR 10 Tháng tư, 2006