Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Plain and simply a vagina
That girl has the most rank Texas Snapping Turtle I've ever smelt
viết bởi Andrizzle Brother fizzle 15 Tháng hai, 2005
20 14