tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When you attempt to steal a girl from a guy
Jake is going to pull a texas stunt on Chris's girl
viết bởi KingBB 11 Tháng sáu, 2013