tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Cute, green, Elephant loving, Orange loving, mean, nice, funny, Thai girl.
Part of Speech - Noun, Adjective, Verb
I have Thanida with me.
viết bởi pancaketocupcake 03 Tháng tư, 2010