Top Definition
Origin: Tha Nati
To do somethin in the manner of, or get money like someone born in the 1980's, or an 80's baby.
i.e; hustle/illegal activity of any kind but especially "crack" transactions. Could also refer to murder.
When spoken, the words "Eighty" and "Way" are usually drawn out and over emphasized. i.e; "That Eeiiighty Way!"
Ex 1: "this year i'ma get money That 80 Way!"
Ex 2: "when I see em i'ma merc ol' boy That 80 Way!"
viết bởi Triste Thomas 17 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×