tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A totally hip way to say croutons.
You got a Chicken Caesar? Where all The 'tonz at?
viết bởi THE WORDMAKER. 07 Tháng chín, 2010