tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Blunts, BBQ, Beer, Bottles, and Bitches
Man, we need to have a party... I'm tryna get the 5 B's goin. Feel me
viết bởi yatta11 29 Tháng tư, 2009