Top Definition
1) Dodge
2) Duck
3) Dip
4) Dive
5) Dodge
remember the 5 D's of dodgeball!
thats the key to victory
viết bởi Ja-Ballah 10 Tháng năm, 2008
A term used to describe a wholehearted effort to avoid someone/something.

Comes from the movie Dodgeball where the '5 D's of dodgeball' are:
1. dodge
2. duck
3. dip
4. dive
5. dodge
1. I tried to pull the 5 d's on paul, but he noticed me before i could reach the door.

2. That fucking shyst tried to pull the 5 d's before paying me back.
viết bởi qwerqwerqwerqwerqwre 05 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×