Top Definition
1) Dodge
2) Duck
3) Dip
4) Dive
5) Dodge
remember the 5 D's of dodgeball!
thats the key to victory
#dodgeball #gym #balls #five #5 #d
viết bởi Ja-Ballah 10 Tháng năm, 2008
11 Words related to The 5 D's
A term used to describe a wholehearted effort to avoid someone/something.

Comes from the movie Dodgeball where the '5 D's of dodgeball' are:
1. dodge
2. duck
3. dip
4. dive
5. dodge
1. I tried to pull the 5 d's on paul, but he noticed me before i could reach the door.

2. That fucking shyst tried to pull the 5 d's before paying me back.
#dodgeball #dodge #dip #duck #dive #avoid
viết bởi qwerqwerqwerqwerqwre 05 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×