tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Adding someone to Facebook
Thanks bro, for the add
viết bởi SoCal Sally 03 Tháng hai, 2009