Top Definition
1. Don't cough in the ashtray
2. Don't sneeze in the ashtray
3. Don't laugh in the ashtray
4. Don't blow on the ashtray
5. OR YOU HAVE TO VACCUM

These rules can be repeated for joint-rolling. No-one wants all their weed on the floor.
Person1: *cough cough* oh shit i spilled the ashtray everywhere with my misaimed cough.
Person2: Get out the vaccum then, you know The Ashtray Rules!
viết bởi MMMerangue 17 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×