tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When the dark is so intense, you can hear what you feel.
The Audible Dark surrounds you.
viết bởi rockchick444 01 Tháng mười một, 2010