tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Stu and/or Kyle, Maybe even Bryant.
Stu is The Bid/The Geek
Kyle The Bid/The Geek
"Yo Bryant be lunchin, ctfu he The Bid/The Geek"
viết bởi Dj Marc Mustard Big Schlick 30 Tháng mười hai, 2013