Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
trolling parents of 7 year old cod players. made popular by Minnesota Burns
"Ma'am, the chicken is burning"
viết bởi Count Blackula IV 13 Tháng tám, 2012
48 2