tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Stoner slang for Country Kitchen
"Dude, i have the munchies hardcore."
"Ya lets swing by the cunt."
viết bởi Some_fat_kid 06 Tháng mười hai, 2007