tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
One Un-romantic chick who will do anything for dope.
Leave her be, she's called the dope-less ho-mantic!
viết bởi gravy111 30 Tháng mười một, 2010