tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The nickname for Wyandotte,KC. An area of ruthless niggas who groove 24/7.
Bro them niggas in the dotte be bank'n
viết bởi Juss Marvelous 07 Tháng tư, 2006