Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
2.
A term/status given to a very sweet, pretty, and helpful woman that lives in New York. She's da best!
That girl is the Dutchess of York!
viết bởi Glen W. 04 Tháng tám, 2005
8 14

Words related to The Dutchess of York:

dutchess england fergie sarah york
 
1.
Sarah Margaret Fergurson (aka Fergie)
Fergie was born the Dutchess of York.
viết bởi Shama346 19 Tháng mười một, 2006
15 14