tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang for the 'Book Of Knowledge'.
The Dictionary, the Bible, Urban Dictionary, ect.=The Enchiridion.
viết bởi \m/Ú∆Ú\m/ 09 Tháng mười, 2010