tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
East Side San Jose
dont go there dumbass
viết bởi yanar 02 Tháng sáu, 2004