tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When your dad farts in your moms mouth during sex.
Dave Riedl's mom is Farty Marty
viết bởi Zack 17 Tháng mười hai, 2004