tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
It ain't over until the fat lady sings.
Sing, Star Jones, sing!
viết bởi G-Union 12 Tháng năm, 2004